5 filialer – sjukhus på landsbygden

Etiopien är ett vidsträckt land, lika stort som Frankrike, Spanien och Portugal tillsammans. Det är det folkrikaste i Afrika efter Nigeria och 100 miljoner invånare.

En stor del av landet är högland med berg och djupa raviner. Bristen på farbara vägar betyder att kvinnor i avlägsna byar är mycket utsatta om någon komplikation tillstöter vid en förlossning.   

Det centrala sjukhuset har därför inriktat sig på att etablera mindre fistulasjukhus i olika delar av landet dit det är lättare att ta sig än till huvudstaden. De är knutna till allmänna sjukhus i närheten.

Runtom dessa kärnor finns en krans av mindre vårdcentraler bemannade med bl barnmorskor som erbjuder  mödravård och förlossningsvård. De har möjlighet att tillkalla ambulans i krissituationer. Avgörande för att rädda liv är tillgång till kejsarsnitt.

I Yirgalem, 50 mil söder om Addis Abeba, öppnades 2006 en filial som är knuten till ett sjukhus donerad av norska staten. Bahir Dar vid Tanasjön, en timmes flygresa norr om huvudstaden, stöds i första hand av amerikanarna. Det ger till det tätt befolkade norra Amharområdet där 20 miljoner människor bor.

Ännu längre norrut, i Tigray provinsen, ligger Mekelle där sjukhuset byggts med hjälp i första hand från Australien. Därifrån kan man nå in till det ökenartade Afarområdet i öst. Sydost härom finns Harar som kan nå ut till de stora torra områden i Ogaden provinsen i sydost, till och med till Somalia. Även i väst finns ett sjukhus i Metu, som även det har stora upptagningsområden.

Man beräknar att det idag finns närmast 39 000 kvinnor på landsbygden i Etiopien som har fistulaskador och det tillkommer ca 3 500 nya varje år. Om fistulaskador helt ska utrotas krävs uppsökande verksamhet för att nå kvinnor i avlägsna byar. Behovet är enormt.

Patient tas om hand i sjukhuset i Bahir Dar