Stiftelsen Fistulasjukhuset

Stiftelsen Fistulasjukhuset har funnits sedan 1988 och består av representanter från tre fristående kvinnoorganisationer, fem av riksdagspartiernas kvinnoorganisationer, samt Miljöpartiet. Den är dock partipolitiskt och religiöst helt obunden. Sammansättningen förklaras av att en delegation från det dåvarande Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, KIB, besökte sjukhuset 1984. Deltagarna blev så berörda av makarna Hamlins arbete att de beslöt att stödja sjukhuset genom att skapa en tvärpolitisk stiftelse.

 

Organisationer som ingår i Stiftelsen Fistulasjukhuset:

Centerkvinnor
Fredrika Bremer Förbundet
Kristdemokraternas Kvinnoförbund
Liberala Kvinnor
Miljöpartiet de Gröna
Moderatkvinnorna
Riksförbundet Hem och Samhälle
S-kvinnor
Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Ordinarie ledamöter i styrelsen för Fistula stiftelsen

Ordförande Monica Green, S-kvinnorna
sekreterare Marie Oudin, Moderatkvinnorna
Anna Lasses, Centerkvinnorna
Miljöpartiet: Jennie Englund,
Liberala kvinnor: Bonnie Bernström,
Fredrika Bremer Förbundet: Anita Lilja Stenholm,
Ewa-Marie Ås, Kristdemokratiska kvinnor,
Riksförbundet Hem och Samhälle: Siw Warholm,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund: Ianthe Holmberg,

Ersättare

S-kvinnorna Tara Twana
Alexandra Anstrell, Moderatkvinnorna,
Erni Friholt, Svenska kvinnors Vänsterförbund,
Cecilia Önfeldt, Centerkvinnorna,
Britt-Mari Brynielsson, KD-kvinnorna.
Agneta Söderlund, Fredrika Bremer Förbundet
Liberala kvinnorna: Annika Jansson,
Riksförbundet Hem och Samhälle: Inger Wahlberg,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund: Erni Friholt,

 

Så startades Stiftelsen Fistulasjukhuset

Året är 1988. Det har gått fyra år sedan medlemmar i Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, förkortat KIB, besökte paret Hamlins sjukhus för förlossningsskadade kvinnor under en rundresa i Afrika. KIB var ett rådgivande organ som samlade kunskap om hur bistånd till kvinnor främjar utvecklingen i länder världen runt. Besökarna var inte beredda på den chock det innebar att möta de hårt drabbade kvinnorna i sjukhussängarna och att förstå hur många det fanns kvar i landet i stort behov av hjälp. Fistulaskador var ett totalt okänt område. Svenskorna var så gripna av upplevelsen och av de två läkarnas kärleksfulla omsorgsfilosofi att de vid hemkomsten började planera någon form av stöd för arbetet i Addis.

Det tog fyra år innan Stiftelsen var på plats. Grundarna var kvinnoförbunden från fyra riksdagspartier, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderata Samlingspartiet och Socialdemokratiska Arbetarpartiet, samt tre fristående kvinnnoorganisationer, Fredrika Bremerförb-undet, Hem och Samhälle, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, samt Kooperativa Konsumentgillesförbundet. Den sistnämnda finns inte längre kvar, medan det kristdemokratiska kvinnoförbundet och Miljöpartiet de Gröna har tillkommit. Särskilt drivande i bildandet av stiftelsen var Ethel Florén-Winther från Hem och Samhälle, det förbund som genom åren mest aktivt bedrivit insamlingsverksamhet.

Under dessa 28 år har stiftelsen samlat in pengar och vissa år sökt bidrag från SIDA för projekt för att stödja sjukhusets verksamhet. Detta är tack vare alla som bidragit med små eller stora summor, som engagerat sig på olika sätt och visat stöd för det fantastiska arbete som pågår i Etiopien. Det handlar både om enskilda kvinnor, som får tillbaka möjligheten att leva ett normalt liv och i allt större utsträckning om förebyggande arbete för att förhindra att fistulaskador överhuvudtaget uppstår, dvs om tillgång till barnmorskor och mödravård. Tack alla för ert engagemang. Utan er hade inte stiftelsens verksamhet varit möjlig.