Stiftelsen Fistulasjukhuset

Stiftelsen Fistulasjukhuset har funnits sedan 1988 och består av representanter från tre fristående kvinnoorganisationer, fem av riksdagspartiernas kvinnoorganisationer, samt Miljöpartiet. Den är dock partipolitiskt och religiöst helt obunden. Sammansättningen förklaras av att en delegation från det dåvarande Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, KIB, besökte sjukhuset 1984. Deltagarna blev så berörda av makarna Hamlins arbete att de beslöt att stödja sjukhuset genom att skapa en tvärpolitisk stiftelse.

 

Organisationer som ingår i Stiftelsen Fistulasjukhuset:

Centerkvinnorna                                                                                                   Fredrika Bremer-förbundet
Kristdemokraternas Kvinnoförbund
Liberala Kvinnor
Miljöpartiet de Gröna
Moderatkvinnorna
Riksförbundet Hem och Samhälle
S-kvinnor
Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Ordinarie ledamöter i styrelsen för Fistula stiftelsen

Ordförande: Monica Green, S-kvinnor
Sekreterare: Alexandra Anstrell, Moderatkvinnorna
Centerkvinnorna: Anna Lasses                                                                                        Fredrika Bremer-förbundet: Anita Lilja Stenholm                                                      Kristdemokraternas Kvinnoförbund: Ewa-Marie Ås                                                  Liberala kvinnor: Bonnie Bernström
Miljöpartiet: Jennie Englund
Riksförbundet Hem och Samhälle: Siw Warholm
Svenska Kvinnors Vänsterförbund: Ianthe Holmberg

Ersättare

Centerkvinnorna: Cecilia Önfeldt                                                                                  Fredrika Bremer-förbundet: Agneta Söderlund                                                            Kristdemokraternas kvinnoförbund: Britt-Mari Brynielsson                                    Liberala Kvinnor: Annika Jansson                                                                                  Miljöpartiet: Britt-Marie Rosenqvist                                                                              Moderatkvinnorna: Marie Oudin                                                                                 S-kvinnor: Tara Twana                                                                                               Svenska Kvinnors Vänsterförbund: Erni Friholt

Så startades Stiftelsen Fistulasjukhuset

Året är 1988. Det har gått fyra år sedan medlemmar i Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, förkortat KIB, besökte paret Hamlins sjukhus för förlossningsskadade kvinnor under en rundresa i Afrika. KIB var ett rådgivande organ som samlade kunskap om hur bistånd till kvinnor främjar utvecklingen i länder världen runt. Besökarna var inte beredda på den chock det innebar att möta de hårt drabbade kvinnorna i sjukhussängarna och att förstå hur många det fanns kvar i landet i stort behov av hjälp. Fistulaskador var ett totalt okänt område. Svenskorna var så gripna av upplevelsen och av de två läkarnas kärleksfulla omsorgsfilosofi att de vid hemkomsten började planera någon form av stöd för arbetet i Addis.

Det tog fyra år innan Stiftelsen var på plats. Grundarna var kvinnoförbunden från fyra riksdagspartier, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderata Samlingspartiet och Socialdemokratiska Arbetarpartiet, samt tre fristående kvinnnoorganisationer, Fredrika Bremerförbundet, Hem och Samhälle, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, samt Kooperativa Konsumentgillesförbundet. Den sistnämnda finns inte längre kvar, medan Kristdemokraternas Kvinnoförbund och Miljöpartiet de Gröna har tillkommit. Särskilt drivande i bildandet av stiftelsen var Ethel Florén-Winther från Hem och Samhälle, det förbund som genom åren mest aktivt bedrivit insamlingsverksamhet.

Under de år som gått har stiftelsen samlat in pengar och vissa år sökt bidrag från SIDA för projekt för att stödja sjukhusets verksamhet. Detta är tack vare alla som bidragit med små eller stora summor, som engagerat sig på olika sätt och visat stöd för det framgångsrika arbete som pågår på sjukhuset i Etiopien. Det handlar både om enskilda kvinnor, som får tillbaka möjligheten att leva ett normalt liv och i allt större utsträckning om förebyggande arbete för att förhindra att fistulaskador överhuvudtaget uppstår, dvs om tillgång till barnmorskor och mödravård. Vi vill tacka allas arbete och engagemang. Utan den hade inte stiftelsens verksamhet varit möjlig.

Vilka stöder Hamlin Fistula Ethiopia?

Det finns ett stödjande nätverk av stiftelser i andra länder med vilken den svenska stiftelsen har regelbunden kontakt. Störst är stiftelserna i Schweiz och i Australien, där paret Hamlin verkade som obstetriker och gynekologer innan de flyttade till Etiopien. Äldst är den brittiska stiftelsen och det finns även en i Nya Zeeland.

Varje år träffas representanter från dessa länder i Addis Abeba på det som kallas Partners International Meeting, förkortat PIM, då sjukhusets ledning informerar om verksamheten det gångna året och om planer för framtiden. Det gäller hela Hamlin Fistula Ethiopia, som består inte bara av sjukhuset i Addis Abeba utan också av dess filialer runt om i landet, rehabiliteringscentret Desta Mender och Hamlin College of Midwives, som utbildar barnmorskor.

Sjukhuset får också bidrag från vissa internationella organisationer. Den samlade verksamheten har inspirerat landets sjukvårdssystem att göra egna satsningar för att nå Reginald och Catherine Hamlins mål, att utrota obstetrisk fistula. Tillsammans når man allt längre ut till avlägsna byar, antalet barnmorskor ökar och mödravård och förlossningsvård utvecklas ständigt. Nyligen har ett sjukhus med inspiration från Fistulasjukhuset i Addis Abeba öppnat i Uganda.