Stiftelsen Fistulasjukhuset

Den svenska Stiftelsen

Stiftelsen Fistulasjukhuset

Stiftelsen Fistulasjukhuset har funnits sedan 1988 och består av representanter från två fristående kvinnoorganisationer, fem av riksdagspartiernas kvinnoorganisationer, samt Miljöpartiet. Den är dock partipolitiskt och religiöst helt obunden.

Sammansättningen förklaras av att en delegation från det dåvarande Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, KIB, besökte sjukhuset 1984. Deltagarna blev så berörda av makarna Hamlins arbete att de beslöt att stödja sjukhuset genom att skapa en tvärpolitisk stiftelse.

Organisationer som ingår i Stiftelsen Fistulasjukhuset:

Centerkvinnorna Fredrika Bremer-förbundet Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Liberala Kvinnor Miljöpartiet de Gröna Moderatkvinnorna S-kvinnor Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Ordinarie ledamöter i styrelsen för Fistula stiftelsen

Ordförande: Monica Green, S-kvinnor Sekreterare: Kristina Pennlöv, MP Elisabet Abrahamsson, kassör, S-kvinnor Centerkvinnorna: Christel Persson Fredrika Bremer-förbundet: Anita Lilja Stenholm Kristdemokratiska Kvinnoförbundet: Eva G Qvarnström Liberala Kvinnor: Jessica Johnson Miljöpartiet: Kristina Pennlöv Svenska Kvinnors Vänsterförbund: Ianthe Holmberg

Ersättare

Centerkvinnorna: Charlotte Bossen Fredrika Bremer-förbundet: Stina Alm Kristdemokraternas kvinnoförbund: Britt-Mari Brynielsson Liberala Kvinnor: Annika Janson Miljöpartiet: Britt-Marie Rosenqvist Moderatkvinnorna: Anna-Lena Holberg S-kvinnor: Johanna Kvist Svenska Kvinnors Vänsterförbund: Ingalill Sund  

Så startades Stiftelsen Fistulasjukhuset

Året är 1988. Det har gått fyra år sedan medlemmar i Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, förkortat KIB, besökte paret Hamlins sjukhus för förlossningsskadade kvinnor under en rundresa i Afrika. KIB var ett rådgivande organ som samlade kunskap om hur bistånd till kvinnor främjar utvecklingen i länder världen runt. Besökarna var inte beredda på den chock det innebar att möta de hårt drabbade kvinnorna i sjukhussängarna och att förstå hur många det fanns kvar i landet i stort behov av hjälp. Fistulaskador var ett totalt okänt område. Svenskorna var så gripna av upplevelsen och av de två läkarnas kärleksfulla omsorgsfilosofi att de vid hemkomsten började planera någon form av stöd för arbetet i Addis. Det tog fyra år innan Stiftelsen var på plats. Grundarna var kvinnoförbunden från fyra riksdagspartier, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderata Samlingspartiet och Socialdemokratiska Arbetarpartiet, samt tre fristående kvinnnoorganisationer, Fredrika Bremerförbundet, Hem och Samhälle, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, samt därtill Kooperativa Konsumentgillesförbundet. Den sistnämnda finns inte längre kvar, medan Kristdemokraternas Kvinnoförbund och Miljöpartiet de Gröna har tillkommit. Särskilt drivande i bildandet av stiftelsen var Ethel Florén-Winther från Hem och Samhälle, det förbund som genom åren mest aktivt bedrivit insamlingsverksamhet. Under de år som gått har stiftelsen samlat in pengar och vissa år sökt bidrag från SIDA för projekt för att stödja sjukhusets verksamhet. Detta är tack vare alla som bidragit med små eller stora summor, som engagerat sig på olika sätt och visat stöd för det framgångsrika arbete som pågår på sjukhuset i Etiopien. Det handlar både om enskilda kvinnor, som får tillbaka möjligheten att leva ett normalt liv och i allt större utsträckning om förebyggande arbete för att förhindra att fistulaskador överhuvudtaget uppstår, dvs om tillgång till barnmorskor och mödravård. Vi vill tacka allas arbete och engagemang. Utan den hade inte stiftelsens verksamhet varit.  

Vilka stöder Hamlin Fistula Ethiopia?

Det finns ett stödjande nätverk av stiftelser i andra länder med vilken den svenska stiftelsen har regelbunden kontakt. Störst är stiftelserna i Schweiz och i Australien, där paret Hamlin verkade som obstetriker och gynekologer innan de flyttade till Etiopien. Äldst är den brittiska stiftelsen och det finns även en i Nya Zeeland och en i Holland. Varje år träffas representanter från dessa länder i Addis Abeba på det som kallas Partners International Meeting, förkortat PIM, då sjukhusets ledning informerar om verksamheten det gångna året och om planer för framtiden. Det gäller hela Hamlin Fistula Ethiopia, som består inte bara av sjukhuset i Addis Abeba utan också av dess filialer runt om i landet, rehabiliteringscentret Desta Mender och Hamlin College of Midwives, som utbildar barnmorskor. Sjukhuset får också bidrag från vissa internationella organisationer. Den samlade verksamheten har inspirerat landets sjukvårdssystem att göra egna satsningar för att nå Reginald och Catherine Hamlins mål, att utrota obstetrisk fistula. Tillsammans når man allt längre ut till avlägsna byar, antalet barnmorskor ökar och mödravård och förlossningsvård utvecklas ständigt. Nyligen har ett sjukhus med inspiration från Fistulasjukhuset i Addis Abeba öppnat i Uganda.

Håll dig uppdaterad i vad vi gör i Sverige

Aktuellt

Nyhetsbrev

Fyll i dina kontaktuppgifter så får du vårt svenska nyhetsbrev.

  Vi delar inte dina uppgifter med någon annan organisation. Den används endast för nyhetsbrevet.

  Stiftelsen Fistulasjukhuset på Facebook

  Direkta uppdateringar, diskussioner och kontakt med andra som följer och arbetar med den svenska stiftelsen för Fistulasjukhuset. Följ oss på Facebook
  Dela sidan med dina vänner
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp