Vi kommer gärna och berättar

Fistulasjukhuset är berättelsen om en enastånde pionjärinsats för att hjälpa de mest utsatta kvinnorna i ett fattigt land. Den är ett bevis på att enskilda individer med envishet och av kärlek till sina medmänniskor kan åstadkomma bestående positiv förändring. Det finns mycket att berätta och fina bilder att visa, vilket vi gärna gör.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen!