Rehabilitering i Desta Mender

Desta Mender, som betyder Glädjens by på amhariska, består av tio hus med plats för 70 kvinnor med sådana förlossningsskador att de inte kan återvända till sina byar. Byn byggdes på land som donerats av den etiopiska regeringen en dryg mil utanför Addis.

Ursprungligen tänkte sig Hamlins att här skulle patienter med bestående men finna ett framtida hem, ett typiskt exempel på den omsorg de visat sina patienter och det ansvar de känt för dem. Denna målsättning har inte varit realistisk i längden, invånarna blev för många. Numera är husen genomgångshem med inriktning på rehabilitering, men också utbilning till ett yrke så att kvinnorna fortsättningsvis blir självständiga och kan försörja sig.

Då jordbruk är den väsentligaste inkomstkällan i landet finns här en stor trädgård där grönsaker odlas. Grödorna försörjer hela Desta Mender och det som blir över hamnar i sjukhusets kök inne i Addis. Djurhållning ingår också. Att lära sig läsa och skriva är oerhört viktigt för kvinnorna här. Många har otillräcklig skolgång bakom sig eller ingen alls. Även hygien och egenhälsa är väsentliga ämnen på schemat, utöver handarbeten av olika slag.

Här finns ett café på området sedan sex år tillbaka. Desta Mender är ett populärt utflyktsmål som ger underlag för gäster. Man lär sig laga mat och baka kakor, planera inköp och sköta ekonomi. Några har gått vidare för att öppna egna caféer.