Medina

Medina utvecklade en dubbel fistulaskada efter en tre dagar lång förlossning i sitt hem. Barnet dog vid midnatt den tredje dagen. Oförmögen att stå på benen, låg  hon på sin matta i en liten hydda i tre långa månader.

Så fick Medinas mor höra från en vän att hon skulle kunna få behandling vid Hamlin Fistula sjukhuset i Addis Abeba. När Medina kom fram hade hon tappat i vikt och kunde inte gå. Hon  opererades flera gånger och är nu vid bättre hälsa. Efter nio månaders sjukgymnastik kan hon gå igen utan hjälp.

Efter en tid på Desta Mender, Hamlins rehabiblitering center utanför Addis, har Medina lärt sig hur man sköter en egen affärsverksamhet och har öppnat en egen liten butik. Hon klarar sig på sin inkomst, vilket är mycket ovanligt i denna region i Etiopien.

– Hamlin Fistula Etiopien har inte bara återgett mig hälsan, men dessutom  gett mig kunskap och pengar för att klara mig i livet. Hur kan jag uttrycka min tacksamhet? undrar Medina.