Brev från en nyutexaminerad barnmorska som mött utmaningar utöver de vanliga

Detta har varit ett svårt år för många Hamlin barnmorskor. Den goda utbildningen vi fick vid Hamlin College of Midwives förberedde oss för många olika situationer, men ingen av oss förväntade sig att arbeta mitt i en pandemi! Covid 19 har i hela landet försvårat våra möjligheter att ge mödravård i.

Vissa människor är rädda för att smittas på vårdcentraler och undviker att söka den vård de behöver. På vissa håll har nedstängning gjort det svårare att ta sig till närmaste barnmorskeklinik. Som tur är har vi Hamlin barnmorskor skapat förtroende för vår verksamhet lokalt, vilket gör det lättare för oss att kommunicera med folk omkring och sprida den information som faktiskt räddar liv. 

Jag arbetar på Amarit Midwifery Clinic i samma trakt som jag växte upp i. Det betyder att jag kan språket och förstår det som är specifikt för just detta område.

Folk väljer gärna oss Hamlin barnmorskor på grund av det goda rykte som namnet Hamlin har och på den kvalificerade vård vi erbjuder. Jag är så stolt över att vara en barnmorska från Hamlin. Vårt arbete betyder fler säkra förlossningar, färre skador och fler mödrar och barn som överlever. Vi är väl medvetna om att detta sker tack vare bidrag från givare ute i världen. Hjärtligt tack för ert stöd! Jag hoppas att det kommande året blir en ljusare tid för oss alla.” 

Mahlet,  barnmorska