Kontakta oss

E-post: fistulasjukhuset@gmail.com

Ordförande, kassör och sekreterare

Ordförande: Kerstin Engle
E-post: kerstin@engle.se
Telefon: 070-285 83 76

Sekreterare: Jennie Englund
E-post: Jennie.englund@hotmail.com

Telefon: 072-180 83 66

Vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm
E-post: elisabeth.bjornsdotter@gmail.com

Telefon: 070-222 25 11

Kassör: Marianne Magnusson
E-post:
Telefon: 070-286 44 66 (m)

Organisationsnummer: 802016-3153

 

Revisorer

Auktoriserade revisorer:

Ordinarie: Kristina Ahlstrand
E-post: kristina.ahlstrand@mazars.se
Telefon: 08-563 070 00
Suppleant: 
E-post:
Telefon:

Lekmannarevisorer:
Ordinarie: Monica Fagerstedt

E-post: monica.fagerstedt@telia.com
Telefon:

Suppleant: Eva Lohman
E-post: eva.lohman@riksdagen.se

Telefon: 070-818 31 62

Kontakta organisationerna som ingår i Stiftelsen Fistulasjukhuset:

Centerkvinnor

Adress: Box 2200, 103 15 Stockholm
Telefon: 08- 617 38 00
Webbadress: www.centerkvinnor.se

Ordinarie: Nina Wahlin
E-post: nina.wahlin@centerpartiet.se
Telefon: o735-110823

Suppleant: Cecilia Önfelt
E-post: Cecilia@teaterochmusik.se

Telefon: 070-890 22 16

 

Fredrika  Bremer  Förbundet

Adress: Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm
Telefon: 08-783 20 15
Webbadress: www.fredrikabremer.se

Ordinarie: Anita Lilja-Stenholm
E-post: anita.lilja-stenholm@telia.com
Telefon: 0223-30247 (b) 070-793 69 46 (m)

Suppleant: Karin Milles
E-post: karin.milles@sh.se
Telefon: 070-416 65 04

 

Kd-Kvinnor

Webbadress: www.kvinnor.kristdemokraterna.se

Ordinarie: Ewa-Marie Ås

E-post: ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-742 95 99

Suppleant: Britt-Mari Brynielsson
E-post britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-539 10 70

 

Liberala Kvinnor

Adress: Box 6508, 113 83 Stockholm
Telefon: 08-509 116 00
Webbadress: www.liberalakvinnor.se

Ordinarie: Lina Nordquist

E-post: lina.nordquist@liberalerna.se

Telefon: 070-994 67 70

Suppleant: Cecilia Elving
E-post: Cecilia.elving@liberalerna.se
Telefon: 070-813 14 99

 

Miljöpartiet de Gröna

Adress: V. Stationsgatan10, 821 43 Bollnäs
Telefon: 070-39 45 472 (m)
Webbadress: www.mp.se

Ordinarie: Jennie Englund
E-post: Jennie.englund@hotmail.com
Telefon:  072-180 83 66

Suppleant: Britt-Marie Rosenqvist
E-post: Britt-Marie.rosenqvist@mp.se

Telefon: 070-39 45 472

 

Moderatkvinnorna

Adress: Box 1243, 111 82 Stockholm
Telefon: 08-737 41 78
Webbadress: www.moderatkvinnorna.se

Ordinarie:  Elisabeth Björnsdotter Rahm
E-post: elisabeth.bjornsdotter@gmail.com
Telefon: 070-818 29 43

Suppleant: Alexandra Anstrell
E-post: alexandra.anstrell@moderaterna.se
Telefon: 073-941 30 53

 

Riksförbundet Hem och Samhälle

Adress: Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm
Telefon: 08-612 28 20
E-post: info@hemochsamhalle.se
Webbadress: www.hemochsamhalle.se

Ordinarie: Siw Warholm
E-post: siw.warholm@telia.com
Telefon: 070-397 15 19

Ersättare: Inger Wahlberg
E-post: inger.wahlberg@icloud.com

Telefon: 076-315 30 06

S-kvinnor

Adress: Box 704 58, 107 26 Stockholm
Telefon: 08-700 26 00
Webbadress: www.socialdemokraterna.se/s-kvinnor

Ordinarie: Kerstin Engle
E-post: kerstin@engle.se
Telefon: 070-285 83 76

Ersättare: Yvonne Karlén
e-post: ykarlen54@gmail.com

Telefon: 070-315 34 92

 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Adress: Linnégatan 21,  413 04 Göteborg
Telefon: 0761-45 79 09
E-post: skvgoteborg@gmail.com

Webbadress: www.svenskakvinnorsvansterforbund.se
Ordinarie: Ianthe Holmberg
E-post: ianthe.holmberg@telia.com
Tel. 031-96 00 78 (b) 070-282 90 80 (m)

Suppleant: Erni Friholt
E-post: ernifriholt@tele2.se
Telefon: 0304-512 15 (b), 073-907 27 17 (m)