Hamlin fistula international Alliance

Den svenska Stiftelsen ingår i en Allians med stiftelser i andra länder som utgör ett stödjande nätverk för sjukhusets arbete. När läkarparet Hamlin beslöt att bygga ett eget sjukhus gick deras semestrar åt för att söka ekonomiskt stöd utomlands. Störst är stiftelsen i Australien, där Hamlins verkade som obstetriker och gynekologer innan de flyttade till Etiopien. Äldst är den brittiska stiftelsen. Dessutom finns stiftelser i USA, Nya Zeeland, Tyskland, Holland och Schweiz.

Alliansen utgör de viktigaste finansiärerna av Hamlin Fistula Ethiopia, som består av sjukhuset i Addis Abeba, dess filialer runt om i landet, rehabiliteringscentret Desta Mender och Hamlin College of Midwives. Sjukhuset får också bidrag från vissa internationella organisationer.

Alliansen träffas en gång om året för att följa utvecklingen vid sjukhusets alla verksamheter och samråda om strategier för att stödja det viktiga arbetet för att utrota obstetrisk fistula i Etiopien. Denna genom åren unika satsning har varit och är framgångsrik. Den har inspirerat landets sjuskvårdssystem att göra egna satsningar. Tillsammans når man allt längre ut till avlägsna byar, antalet barnmorskor ökar och mödravård och förlossningsvård utvecklas ständigt.

Andra webbplatser av alliansens stiftelser

Etiopien
Australia
England
Tyskland
New Zealand
USA
Holland