Hamlin fistula international Alliance

Den svenska Stiftelsen ingår i en Allians med stiftelser i andra länder som utgör ett stödjande nätverk för sjukhusets arbete. När läkarparet Hamlin beslöt att bygga ett eget sjukhus gick deras semestrar åt för att söka ekonomiskt stöd utomlands. Störst är stiftelsen i Australien, där Hamlins verkade som obstetriker och gynekologer innan de flyttade till Etiopien. Äldst är den brittiska stiftelsen. Dessutom finns stiftelser i USA, Nya Zeeland, Tyskland, Holland och Schweiz. Alliansen utgör de viktigaste finansiärerna av Hamlin Fistula Ethiopia, som består av sjukhuset i Addis Abeba, dess filialer runt om i landet, rehabiliteringscentret Desta Mender och Hamlin College
Read More