Svenska trattar kommer till användning i Etiopien

Analys av fostrets hjärtfrekvens har använts i över 100 år för att verifiera att fostret är vid liv. Trätrattarna, Pinards stetoskop, är ett gammalt beprövat instrument som fortfarande används. Det har blivit tradition att Stiftelsen varje år skickar trattar till de nyutexaminerade barnmorskorna vid Hamlin College of Midwives.