Kontakta oss

E-post: fistulasjukhuset@gmail.com

Ordförande, kassör och sekreterare

Ordförande: Ewa Thalén Finné
E-post: ewa.thalen.finne@riksdagen.se
Telefon: 08-786 45 56 (a), 070-319 74 88 (m)

Sekreterare: Britt Westerlind
E-post: britt.westerlind@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-956 48 67

Vice ordf: Anita Lilja-Stenholm
E-post: anita.lilja-stenholm@telia.com
Telefon: 0223-30247  (b)  070-793 69 46 (m)

Kassör: Marianne Magnusson
E-post: marianne.magnusson@riksdagen.se
Telefon: 08-89 46 27 (b), 08-786 44 66 (a), 070-286 44 66 (m)

Organisationsnummer: 802016-3153

 

Revisorer

Auktoriserade revisorer:

Ordinarie: Kristina Ahlstrand
E-post: kristina.ahlstrand@mazars.se
Telefon: 08-563 070 00
Suppleant: 
E-post:
Telefon:

Lekmannarevisorer:
Ordinarie: Monica Green E-post: monica.green@riksdagen.se
Telefon: 08-786 47 36 (a) 070-530 42 10 (m)

Suppleant: Lena Asplund
E-post: lena.asplund@riksdagen.se
Telefon: 08-789 47 93 (a) 070-240 55 02 (m)

Kontakta organisationerna som ingår i Stiftelsen Fistulasjukhuset:

Centerkvinnor

Adress: Box 2200, 103 15 Stockholm
Telefon: 08- 617 38 00
Webbadress: www.centerkvinnor.se

Ordinarie: Marianne Magnusson
E-post: marianne.magnusson@riksdagen.se
Telefon: 08-89 46 27 (b), 08-786 44 66 (a), 070-286 44 66 (m)

Suppleant: Cecilia Öhnfelt
E-post: cecilia.teaterochmusik@tele2.se
Telefon: 070-890 22 16(m)

 

Fredrika  Bremer  Förbundet

Adress: Box 24053, 103 15 Stockholm
Telefon: 08-783 20 15
Webbadress: www.fredrikabremer.se

Ordinarie: Anita Lilja-Stenholm
E-post: anita.lilja-stenholm@telia.com
Telefon: 0223-30247 (b) 070-793 69 46 (m)

Suppleant: Kristina Ståhl von Gaffron
E-post: kristina.sg@skarborg.se
Telefon: 070-962 83 05 (m)

 

Kd-Kvinnor

Webbadress: www.kvinnor.kristdemokraterna.se

Ordinarie: Britt Westerlind

E-post: britt.westerlind@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-956 48 67 (m)

Suppleant: Britt-Mari Brynielsson
E-post britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-539 10 70 (m)

 

Liberala Kvinnor

Adress: Box 6508, 113 83 Stockholm
Telefon: 08-509 116 00
Webbadress: www.liberalakvinnor.se

Ordinarie: Lina Nordquist
Telefon: 070-994 67 70 (m)

Suppleant: Anne-Lie Elfvén
E-post: Annelie.elfven@liberal.se
Telefon: 070-329 92 43 (m)

 

Miljöpartiet de Gröna

Adress: V. Stationsgatan10, 821 43 Bollnäs
Telefon: 070-39 45 472 (m)
Webbadress: www.mp.se

Ordinarie: Britt-Marie Rosenqvist
E-post: bmrosenq@telia.com
Telefon:  070-39 45 472 (m)

Suppleant: Kicki Larsson
E-post: krukmakeriet@spray.se

 

Moderatkvinnorna

Adress: Box 1243, 111 82 Stockholm
Telefon: 08-737 41 78
Webbadress: www.moderatkvinnorna.se

Ordinarie: Ewa Thalen Finné
E-post: ewa.thalen.finne@riksdagen.se
Telefon: 08-786 45 56 (a), 070-319 74 88 (m)

Suppleant: Elisabeth Björnsdotter Rahm
E-post: elisabeth.bjornsdotter@gmail.com
Telefon: 08-786 61 86 (a), 070-818 29 43 (m)

 

Riksförbundet Hem och Samhälle

Adress: Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm
Telefon: 08-612 28 20
E-post: info@hemochsamhalle.se
Webbadress: www.hemochsamhalle.se

Ordinarie: Siw Warholm
E-post: siw.warholm@hemochsamhalle.se
Telefon: 070-397 15 19 

Ersättare: Inger Wahlberg
Vedstigen 4, 147 52 Tumba
E-post inger_wahlberg@icloud.com

S-kvinnor

Adress: Box 704 58, 107 26 Stockholm
Telefon: 08-700 26 00
Webbadress: www.socialdemokraterna.se/s-kvinnor

Ordinarie: Kerstin Engle
E-post: kerstin@engle.se
Telefon: 070-285 83 76 (m)

Ersättare: Yvonne Karlén
Mets Eriksväg 29, 784 56 Borlänge.
e-post: Ykarlen@gmail.com

 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Adress: Linnégatan 21,  413 04 Göteborg
Telefon: 0761-45 79 09
E-post: skvgoteborg@gmail.com

Webbadress: www.svenskakvinnorsvansterforbund.se
Ordinarie: Ianthe Holmberg
E-post: ianthe.holmberg@telia.com
Tel. 031-96 00 78 (b) 070-282 90 80 (m)

Suppleant: Erni Friholt
E-post: ernifriholt@tele2.se
Telefon: 0304-512 15 (b), 073-907 27 17 (m)